A megrendelés leadásával Ön az R-dent Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak az R-dent Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti – írásba foglalt szerződésnek minősülő, az eladó által iktatott, és utóbb hozzáférhető – szerződés jön létre az R-dent Kft. mint eladó,

Eladó:

R-Dent Kft.
8200 Veszprém, Széchenyi u. 1.
Képviselő neve: Dr. Rácz László
Adószám: 11989950-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-505324 Csomagküldő kereskedelmi tevékenység
nyilvántartási száma: C/003 667 /2006
R-dent Kft. a Veszprém Megyei Cégbíróságon került bejegyzésre 2000 március
24. napján a következő számon: 1909505324
Telefonszám: 06 88 565 002
Fax: 06 88 565 003
E-mail: info@szajplaza.hu; info@frisslehelet.hu

valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a doktormez.hu áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon találja meg.

Vételár, fizetési feltételek

Az árucikk mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termék mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az áru kiszállítása közötti időszakban. Ön tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A fizetés két módon történhet:

1.) Átvételekor, készpénzben. (A csomagot fizetés után lehet felbontani.)

Szállítási információk

A DoktorMéz internetes áruházában vásárolt termékeket futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz, partnerünk a Magyar Posta Futárszolgálata és a GLS futárszolgálat. A vásárlástól számítva 2-4 munkanap alatt juthat hozzá csomagjához. Partnereink hétköznap 8 és 17 óra között végzik a kiszállítást, így kérjük, olyan címet adjon meg, ahol ez időszakban tartózkodik, illetve olyan telefonszámot, amin napközben elérhető. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a GLS futára telefonon egyeztet Önnel egy újabb időpontot, és felár nélkül újra kiszállítja a csomagot. A posta futára értesítést hagy levélszekrényében.

Jelenleg 10 000 Ft vásárlás felett az ország egész területére ingyen szállítunk! Az ennél kisebb megrendelések esetén a szállítási költség egységesen 1500 Ft. Csomagolási és egyéb költség nincs.

A vásárlástól való elállás joga: 

A megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül Önnek joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az árucikkért kifizetett vételárat visszatérítjük Önnek legkésőbb az elállást, illetve áru sértetlen formában történő visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Az írásban bejelentett elállást az eladó határidőn belül érvényesítettnek tekinti, ha a vevő az elállásról szóló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a részére elküldi.

Az R-dent Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a fogyasztó, a fentebb írt okok miatt elállna a szerződéstől, de a termékben nem rendeltetésszerű használat miatt ez idő alatt kár keletkezne, úgy e kár megtérítését igényelje a megrendelőtől.

A fogyasztói kifogásokat – ide értve az elállás bejelentését is – a megrendelő az eladó 8200 Veszprém, Széchenyi u. 1. szám alatti telephelyén személyesen, vagy az info@szajplaza.hu és info@frisslehelet.hu e-mail címeken, vagy a 06 88 565 003 telefax számán írásban érvényesítheti. Fogyasztói kifogást szóban is be lehet jelenteni az eladó 06-88 565 002 telefonszámán, ez esetben azonban szükséges annak személyesen, vagy írásban történő megerősítése.

Szavatossági és jótállási feltételek

A megrendelő a jelen szerződés hibás teljesítéséből eredő szavatossági igényét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 305 § – 311 §-aiban foglaltak alapján (lásd jelen általános szerződési feltételek 2. sz. melléklete) figyelemmel a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak is (lásd jelen általános szerződési feltételek 1. sz. melléklete) érvényesítheti.

Egyebekben a jelen általános szerződési feltételek alapján eladott termékek nem tartoznak jogszabályon alapuló kötelező jótállás hatálya alá.

Sikertelen kézbesítés:

Az Ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben Önt terhelik.

Felelősség korlátozása:

Az R-dent Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon az R-dent Kft. weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftver hibájából bekövetkezett meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és férgek ellen.

A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött egyedi jogviszonyok (megrendelések) magyar nyelven jönnek létre – a szerződés nyelve magyar – és azokra a magyar jog szabályai az irányadóak.

Vitás esetekben kizárólag a Veszprémi Városi Bíróság az illetékes.

Veszprém, 2018. június

FIGYELMEZTETÉS!

Kérjük, hogy a fenti általános szerződési feltételeket, a rendelést megelőzően gondosan szíveskedjék áttanulmányozni, figyelemmel arra is, hogy megrendelésével Ön elismeri, hogy az általános szerződési feltételek közlésével az eladó eleget tett a távollévők közötti szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet (lásd a jelen általános szerződési feltételek 3. sz. melléklete) 3. §-ában foglalt írásbeli tájékoztatási kötelezettségének.

Tovább a mellékletekhez >>>

%d bloggers like this: